Hradišťská 2454

397 01 Písek

}

Po - Pa 8.00 - 17.00

Sobota 9 -12:00

Volejte

+420 774 439 453

Hradišťská 2454

397 01 Písek

}

Po - Pa 8.00 - 17.00

Sobota 9-12:00

Volejte

+420 774 439 453

Máte zájem o pronájem vozu?

4 Snadné kroky k rezervaci

Máte zájem o pronájem vozu? Zavolejte ještě dnes!
Připravíme vám nabídku přesně podle vašich potřeb.
1

Vyberte si vůz

Nebo si nechte poradit. V nabídce máme všechny typy vozů, ekonomický, rodinný, sportovní i dodávky.

2

Kontaktujte nás

Volejte 774 439 453 nebo vyplňte formulář, potřebujeme  jen pár informací, datum výpůjčky, a vaše data pro uzavření smlouvy.

3

Budeme Vás kontaktovat

Zavoláme vám a po domluvě připravíme vše potřebné pro pronájem vozu a vůz k vyzvednutí. 

4

Vůz si můžete vyzvednout

Při vrácení vozu na místě zkontrolujeme stav vozů, nádrže a km a vrátíme Vám vratnou kauci a uhradíte dle dohodnutého způsobů platby.

Autopůjčovna Vinkler Písek

Instrukce k nájmu

Vozidlo dostáváte s plnou nádrží, nebo plnou kapacitou baterie a vrací se také s plnou nádrží, nebo s plnou kapacitou baterie, jinak Vám bude za tankování účtován poplatek podle platného Sazebníku poplatků zveřejněného na pujcovna.inlease.cz/sazebnik-poplatku (dále jen „Sazebník poplatků“) a dále bude účtována cena za doplněné PHM, CNG, nebo elektrickou energii. Vozidlo musí být při vrácení čisté. V opačném případě budete zodpovídat za škody, které se najdou v průběhu čištění před dalším nájmem.

Česká dálniční známka je v ceně nájmu.

S naším vozidlem máte povolen vstup do zemí EU kromě Rumunska a Bulharska. V případě nehody, vzniku poškození je potřebné, aby nám byla tato událost obratem nahlášena v souladu s Všeobecnými podmínkami smlouvy o nájmu dopravního prostředku (dále jen „VOP“) a nejpozději při vrácení vozidla nám musí být doručen originál vypsaného záznamu o nehodě. V případě, že se tak nestane, na vzniklou škodu se nebude moci uplatnit povinné smluvní či havarijní pojištění, vzniklou škodu budete hradit v plné výši Vy.

Za vrácení vozidla mimo otevírací dobu se účtuje poplatek podle platného Sazebníku poplatků. Auto musí být vráceno na stejnou pobočku, jinak se Vám bude účtovat poplatek podle platného Sazebníku poplatků, pokud smlouva nestanoví jinak.

A) PŘED ZAČÁTKEM NÁJMU SE ŘIĎTE NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY

1. Kontrola stavu vozidla
Prosím, přesvědčte se dříve, než zahájíte svoji cestu, že stav předmětu nájmu souhlasí s popisem na daném formuláři. Pokud najdete vadu na předmětu nájmu, která není vyznačená na tomto formuláři, prosím oznamte pracovníkovi pronajímatele tuto skutečnost bezodkladně, aby ji do protokolu zaznačil. Škoda nalezená při vrácení předmětu nájmu se klasifikuje jako poškození, za které jste odpovědný Vy, a poškození se Vám bude účtovat ve smyslu VOP.

2. Řízení a obsluha předmětu nájmu
Pro bližší informace o obsluze a řízení vozidla se obraťte na zaměstnance pronajímatele.

3. Všeobecné informace o nájmu
Ujistěte se, že rozumíte VOP pronajímatele.

B) BĚHEM NÁJMU

1. V předmětu nájmu je zakázáno kouřit!
Za porušení zákazu zaplatíte poplatek dle Sazebníku.

2. Dodržovat dopravní předpisy!
V případě porušení dopravního předpisu bude pronajímatel účtovat nájemci jednorázový administrativní poplatek za řešení pokuty dle Sazebníku poplatků.

3. Vznik komplikace (poškození, porucha)
V případě vzniku komplikace během nájmu se na nás obraťte.

4. Poškození způsobené nájemcem
V případě, že vozidlo se stane nezpůsobilým k užívání z důvodu způsobeného Vámi jako nájemcem, nemáte nárok na bezplatné náhradní vozidlo od pronajímatele. Poškození interiéru anebo úložného prostoru není kryto z pojištění a odpovídáte za vzniklé škody v plném rozsahu.

 

Telefon: +420 774 439 453

E-mail: prijem@autovinkler.cz, smiskova@autovinkler.cz

C) POSTUP PŘI VZNIKU DOPRAVNÍ NEHODY

Jste povinen nahlásit dopravní nehodu na území České republiky:.

  • v případě zranění osoby, ale i v případě drobných škod; v případě dopravní nehody na území České republiky. 
  • došlo k usmrcení nebo zranění osoby, 
  • došlo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, nebo v případě, kdy nedokáže v rámci svých znalostí a možností odhadnout přibližnou škodu na vozidle,
  • došlo ke škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle, 
  • došlo k poškození obecně prospěšné věci (např. veřejné osvětlení, komunikace), . nelze zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemní komunikaci, 
  • nedošlo k dohodě o zavinění dopravní nehody nebo některý z účastníků odmítne podepsat záznam o dopravní nehodě, .

anebo vyplnit řádně a pravdivě Záznam o nehodě ve smyslu VOP pronajímatele, který se nachází v předmětu nájmu, a předat ho pronajímateli. V případě dopravní nehody na území jiných států jste povinen nahlásit policii nehodu v každém případě. V opačném případě jste zodpovědný za jakoukoliv škodu, která takto pronajímateli vznikla v plné výši.

Jste povinen o jakémkoliv poškození předmětu nájmu (vada, odcizení vozidla či dopravní nehoda) informovat pronajímatele na adresu pujcovna@ bezodkladně nejpozději do 24 hodin a dodat mu v elektronické podobě následující:

  • fotodokumentaci poškození 
  • popis vzniku poškození 
  • Záznam o nehodě či zprávu od policie (pokud ji bylo potřebné zavolat ve smyslu podmínek nájmu, či v případě odcizení vozidla). Záznam o nehodě jste povinen předat v originále pronajímateli nejpozději při vrácení vozidla.

D) PŘI UKONČENÍ NÁJMU SE PROSÍM ŘIĎTE NÁSLEDUJÍCÍM

1) Vrácení předmětu nájmu
Jste odpovědný za všechna poškození na vozidle, která vznikla v průběhu doby trvání nájmu a zároveň odpovídáte za zjištěná poškození, která nejsou vyznačena a podepsána pracovníkem pronajímatele na první straně formuláře o stavu vozidla při jeho převzetí Vámi. Vozidlo je potřeba vrátit dostatečně čisté, aby mohla být vykonaná důsledná kontrola vozidla pracovníkem pronajímatele a též bez jakýchkoliv odpadků. Odstranění ponechaných anebo zapomenutých odpadků může být zpoplatněné podle Sazebníku poplatků. Pokud vrátíte nadměrně znečištěné vozidlo, a to jak v exteriéru, tak v interiéru vozidla, odpovídáte za škody související s vyčištěním a umytím vozidla a závady objevené po umytí a vyčištění vozidla, které nejsou vyznačeny na předávacím protokolu v části „Vozidlo při převzetí“, i když byly objeveny po fyzickém převzetí vozidla do doby, než pronajímatel vozidlo zkontroluje.

2) Všeobecné instrukce k vrácení depozitu
Uvolnění depozitu probíhá zpravidla do 7 pracovních dnů. V případě, že došlo k poškození vozidla, se tato doba může prodloužit do doby, dokud není dané poškození ohodnocené technickým oddělením. Pronajímatel je povinen Vás v tomto případě o neuvolnění vráceného depozitu bezodkladně informovat. Pokud jste neobdržel od pronajímatele zprávu, že se prodlouží doba vrácení depozitu, pak nás neprodleně informujte, že depozit nebyl ve výše uvedené lhůtě vrácen.

3) Kontrola vozidla před jeho vrácením
Pronajímatel Vám doporučuje, abyste před vrácením vozidla důkladně zkontroloval jeho stav, pronajímatel nezodpovídá za Vámi odložené věci ve vozidle.

půjčujeme pouze kvalitní, spolehlivá a prověřená auta značek
Ford a Hyundai

Naše autopůjčovna se nachází v prostorách společnosti Auto VINKLER, s.r.o., která je autorizovaným dealerem značek Ford, Hyundai a Isuzu.

Díky tomuto spojení věříme, že Vám naše společné služby nabídnou ten nejlepší osobní servis a výběr vozidel.

Vozidla si u nás můžete zapůjčit na krátkodobý, víkendový, měsíční nebo dlouhodobý pronájem.

Všechna vozidla jsou plně servisována, mají platnou STK a dálniční známku

Máte zájem o pronájem vozu? Zavolejte ještě dnes!

Připravíme vám nabídku přesně podle vašich potřeb.